شماره مستقیم درمانگاه بیمارستان شمال آمل:

                                                                                                                                                   011-44230744

                         
                                                   011-44230744

 

ویدئویی از بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات