بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شمال آمل:

مازندران - آمل - بلوار مدرس - آفتاب 47 
کد پستی : 4615619313  
تلفن : 70-44233567-011 نمابر: 7-44230745-011

ویدئویی از بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل

 

 

آدرس سایت:http://www.bimarestanshomal.com

ویدئویی از بیمارستان فوق تخصصی شمال آمل

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات