منشور حقوق بیمار در ایران

 

1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است
 این خدمات باید تا حد امکان محترمانه، صادقانه، عادلانه، سریع و فارغ از تبعیض باشد. شرائط خاص بیمار )ناشنوا، کودک، زبان بیگانه و ... (در نظرگرفته شود. مبتنی بر دانش روز، منافع بیمار و امکانات و شرایط مناسب و به دور از درد و رنج باشد. در شرایط اورژانس فارغ از الزام به تامین هزینه و یا، همراه با فراهم­سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب دیگر باشد.

 2. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد
اطلاعات شامل:
· هزینه های احتمالی
·  بیمه ­های تحت پوشش
·  نام و مسئولیت اعضای کادر درمان
·  مفاد منشور حقوق بیمار
· نقاط ضعف، قوت و عوارض احتمالی روش درمان و توضیح در خصوص درمان های جایگزین
·  نحوه دسترسی به پزشک معالج
·  آموزش های لازم در ارتباط با بیماری
·  تصاویر اطلاعات ثبت شده در پرونده

3. حق انتخاب و تصمیم ­گیری آزادانه بیمار باید محترم شمرده شود
بیمار در موارد ذیل حق انتخاب دارد:
· درخواست برای انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امکان
· انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخیصی و درمانی و نظرخواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور
· شرکت در پژوهش
· قبول یا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی غیر از موارد اورژانسی به صلاحدید پزشک
· زمان کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب، در صورت عدم وجود خطر

4. اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار رعایت شود
باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و امکانات لازم بدین منظور فراهم شود. فقط بیمار، گروه درمانی و افراد قانونی مجاز، حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند.
همراهی فرد معتمد در مراحل تشخیصی حق بیمار است مگر این که خلاف ضرورت پزشکی باشد.

5. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است
 بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دریافتی به مقامات ذی­صلاح شکایت کند و از نتایج شکایت خود در مراجع ذی­صلاح آگاه و پس از رسیدگی از همان طریق مطلع گردد.

 

 

 

 جهت دسترسی به ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

 

 

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات