ویدئویی از موقعیت و ساختمان بیمارستان شمال آمل

 

آدرس سایت بیمارستان شمال :http://amolshomalhospital.com

تلفن بیمارستان : 70-44233567-011 

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات