ویدئو روز پرستار در بیمارستان شمال آمل


 

آدرس سایت بیمارستان شمال :http://amolshomalhospital.com

تلفن بیمارستان : 70-44233567-011 

لیست وبلاگ های رسمی من

ویدیوها در آپارات