اساسنامه در شرکت های سهامی خاص

 

اساسنامه شرکت سهامی خاص

 

یکی از مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص اساسنامه سهامی خاص میباشد . این مدرک میبایست بر روی سامانه ثبت شرکتها بارگذاری شود.

 

اساسنامه سهامی خاص معمولا دارای 63 ماده و 7 تبصره میباشد . خلاصه اساسنامه بشرح زیر است :

  1. نام شرکت 2- موضوع شرکت 3- مدت شرکت 4- مرکز اصلی شرکت 5- سرمایه شرکت 6- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام 7- اوراق سهام 8- گواهینامه موقت سهام 9- غیر قابل تقسیم بودن سهام 10 – انتقال سهام با نام 11- مسئولیت صاحبان سهام 12- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت 13- حق تقدم در خرید سهام جدید 14- مقررات مشترک بین مجامع عمومی 15- شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی16- محل انعقاد مجامع عمومی 17- دعوت مجامع عمومی 18- دستور جلسه 19- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی 20- وکالت و نمایندگی 21- هیات رئیسه مجمع 22-صورتجلسات 23- اثر تصمیمات 24- مجمع عمومی عادی 25- حد نصاب مجمع عمومی عادی 26- تصمیمات در مجمع عمومی عادی 27 اختیارات مجمع عمومی عادی 28- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده  29- اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده 30- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 31- عده اعضای هیات مدیره 32- مدت ماموریت مدیران 33- سهام وثیقه مدیران 34- رئیس و نایب رئیس هیات مدیره 35- مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره 36- محل تشکیل جلسات هیات مدیره 37- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه 38 -صورتجلسات هیات مدیره  39- صورتجلسات هیات مدیره 40- اختیارات هیات مدیره 41- پاداش اعضای هیات مدیره 42- مسئولیت اعضای هیات مدیره 43- معاملات مدیران با شرکت 44- مدیر عامل 45- صاحبان امضای مجاز 46- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس 47- اختیارات بازرس 48- مسئولیت بازرس 49- حق الزحمه بازرس 50- معاملات بازرس با شرکت 51- سال مالی 52- صورتجلسات ششماهه 53- حسابهای سالانه 54- حق مراجعه صاحبان سهام 55- اقلام ترازنامه استهلاکات 56- تقدیم ترازنامه 57- مفاصا 58- سود خالص 59- اندوخته قانونی و اختیاری 60- سود قابل تقسیم 61- انحلال 62- تصفیه 63- موارد پیش بینی نشده .

 

روند ثبت شرکت و رویه ثبت شرکت  در سامانه سازمان ثبت شرکتها به قرار زیر است :

1-ثبت نام در سایت ثبت شرکت 

2- تعیین نام 

3- ارسال مدارک ثبتی از طریق پست 

4- ثبت شرکت

 

 اساسنامه چیست و مواردی که باید در آن در نظر داشت

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است.کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید.اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.اساسنامه ی شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد.و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت،هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد.و کلیه ی مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار  می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در قید می گردد.
بنابرین شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.
اما شرکت نامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکت نامه ندارند وشرکت نامه هم نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت(ماده 197 قانون تجارت)پس از آنکه شرکت تشکیل شد.در همان ماه اول باید خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود و این سند معتبری می باشد که مندرجات آن در حقیقت،قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه ی قضائیه چاپ گردیده،و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله ی موسسین تنظیم می شود.

 

برابر ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد:

1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن.
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
15-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
16-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
17-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
18-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.
19-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
20-چگونگی تغییر اساسنامه.

منبع:http://samansabt.com

 http://companyregister.ir/

لیست وبلاگ های رسمی من

 

ویدیوها در آپارات 

/ 0 نظر / 72 بازدید