علل درد شانه چیست؟

 

مقاله تخصصی درد شانه که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

 

درد شانه یک شکایت عمده بیماران با مشکلات شانه‌ای است، اگرچه ممکن است گاهی در ارتباط با بیماری‌ها و اختلالات شانه نبوده و از قسمت‌های دیگر به شانه انتشار یابد. درد شانه ممکن است درارتباط با مفاصل کمربند شانه‌ای یا عناصر اطراف مفصل(Periarticular)مربوطه ایجاد گردد.

مطالعات لنندر (Lennander) حاکی از این واقعیت است که تمام عناصر مفصلی و اطراف آن مانند کپسول مفصلی، سینوویوم، عضله، تاندون، فاسیا، لیگامان (رباط) و پریوست نسبت به درد حساس هستند، ولی غضروف و خود استخوان نسبت به تحریکات دردناک جواب نمی‌دهند[۱].

 

فهرست
 • ۱ کمربند شانه ای
  • ۱.۱ مفصل شانه
 • ۲ علل درد شانه
  • ۲.۱ التهاب تاندونها
  • ۲.۲ التهاب بورس
  • ۲.۳ پارگی عضلات
  • ۲.۴ بی ثباتی مفصل شانه و دررفتگی آن
  • ۲.۵ پیچ خوردگی و موارد دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار
  • ۲.۶ نشانگان گیرافتادگی شانه
  • ۲.۷ ییماریها
   • ۲.۷.۱ شانه منجمد
   • ۲.۷.۲ آرتروز شانه
   • ۲.۷.۳ آرتروز مفصل آکرومیوکلاویکولار
   • ۲.۷.۴ تومورها
   • ۲.۷.۵ سل شانه
   • ۲.۷.۶ آرتریت روماتویید شانه
  • ۲.۸ شکستگی استخوان‌های شانه(کمربند شانه‌ای)
  • ۲.۹ دردهای ارجاعی
  • ۲.۱۰ علل دیگر
 • ۳ درمان
 • ۴ پانویس
 • ۵ جستارهای وابسته
 • ۶ منابع
 • ۷ پیوند به بیرون

کمربند شانه ای

کمربند شانه ای[۲] از استخوان‌های زیر تشکیل می‌شود:

 • استخوان بازو(هومروس)
 • استخوان کتف(اسکاپولا)
 • اسخوان ترقوه یا چنبر(کلاویکولا)
 • استخوان جناغ(استرنوم)

اسخوان‌های کمربند شانه‌ای به گونه‌ای اتصال می‌یابند که باعث ایجاد چهار مفصل می‌گردند که عبارتنداز:

 • مفصل شانه(گلنوهومرال)
 • مفصل اخرمی-چنبری(آکرومیوکلاویکولار) یا اخرمی-ترقوه‌ای
 • مفصل جناغی-چنبری(استرنوکلاویکولار) یا جناغی-ترقوه‌ای
 • مفصل کتفی-سینه‌ای(اسکاپولوتوراسیک)که بیشتر یک اتصال است تا یک مفصل حقیقی.این قسمت نقش مهمی در حرکت دور کردن شانه در هماهنگی با مفصل شانه دارد.
تصویر زیر:
 

مفصل شانه

مفصل شانه [۳] یا مفصل گلنوهومرال جزیی از کمربند شانه‌ای است.بیشرین میزان حرکت در کمربند شانه‌ای مربوط به مفصل شانه بوده و سه مفصل دیگر از تحرک کمتری برخوردارند.این مفصل به شکل گوی و کاسه ای[۴] بوده و نوعی از مفاصل سینوویال است که در آن سر گرد هومروس(استخوان بازو)در داخل حفره کم عمق گلنوئید اسکاپولا(استخوان کتف)قرار می‌گیرد[۵].برخلاف مفصل ران [۶] که مفصل پایداری بوده و توسط حفره عمیق استابولار(Asetabular) حمایت می‌شود، مفصل شانه یک مفصل متحرک با حفره کم عمق گلنوئید(Glenoid) است[۷].تحرک زیاد مفصل شانه یک عامل مهم بی ثباتی[۸] آن محسوب می‌شود و بنابراین مستعد آسیب بسیاری است(به ویژه دررفتگی).

اگرچه مفصل شانه یک مفصل ناپایدار است، ولی عوامل زیر در ثبات مفصل نقش دارند:

 • عضلات روتاتور کاف
 • رباط گلنوهومرال
 • ماهیچه دوسر بازویی(سر دراز عضله)
 • بخش پشتی کپسول مفصل شانه
 • لبروم گلنوئید که باعث افزایش عمق حفره گلنوئید می‌گردد
شکل های زیر:
 
 

 

 

علل درد شانه

عوامل مختلفی باعث درد شانه می‌گردند که به طورکلی عبارتنداز:

 • التهاب تاندون و بورس
 • آسیبهای عضلانی
 • بی ثباتی مفصل شانه و موارد دررفتگی
 • پیچ خوردگی و موارد دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار
 • نشانگان گیرافتادگی شانه
 • بعضی از بیماریها
 • شکستگی استخوان‌های شانه(کمربند شانه‌ای)
 • دردهای انتشاری یا ارجاعی
 • علل دیگر

التهاب تاندونها

به التهاب تاندون(وتر)عضلات، تاندونیت[۹] می‌گویند که شایعترین عامل درد شانه‌است.تاندونیت عبارت است از یک ضایعه خفیف در تاندون به صورت پارگی‌های میکروسکوپی که با یک مرحله التهابی(درجه پایین)دنبال می‌گردد[۱۰].عضلاتی که در شانه به میزان بیشتری دچار تاندونیت می‌گردند عبارتنداز:

 • عضله فوق خاری(سوپرااسپیناتوس)
 • عضله دوسر بازویی(بای سپس)
 • عضله تحت کتفی(ساب اسکاپولاریس)
 • عضله گرد کوچک(ترس مینور)
 • عضله تحت خاری(اینفرااسپیناتوس)

عضلات فوق(به جزء عضله دوسر بازویی)به نام عضلات کلاهک چرخاننده[۱۱](روتاتور کاف)خوانده می‌شوند.

 

 

 

در بیمارانی که دچار التهاب‌های تکراری در تاندون هستند رسوب نمک‌های کلسیم را می‌توان در نواحی ملتهب یافت که به این حالت تاندونیت کلسیفیه[۱۲] می‌گویند[۱۳].نکته مهم این است که در این ناراحتی(رسوب کلسیم و ورم حاد کلاهک چرخاننده)نباید از گرمای موضعی استفاده کرد، زیرا ناراحتی بیمار را تشدید می‌کند، ولی سرمای موضعی در تسکین درد موثر است[۱۴].

التهاب بورس

به التهاب بورس‌ها که جداکننده عضلات و درنتیجه کاهش دهنده اصطکاک میان آنها هستند، بورسیت (Bursitis) گفته می‌شود.التهاب بورس‌ها نسبت به التهاب تاندون‌ها کمتر بوده و در بیشتر موارد وجود تاندونیت شانه و عدم درمان آن باعث ایجاد بورسیت نیز می‌گردد.گاهی در اثر پارگی نسوج اطراف تاندون، رسوب نمک‌های کلسیم در بورس زیر آکرومیون اتفاق افتاده و درنتیجه حالتی موسوم به بورسیت کلسیفیه(Calcific bursitis) بروز پیدا می‌کند[۱۵].

 

 

 

طولانی شدن تاندونیت‌ها و بورسیت‌ها در شانه، باعث تشدید درد و آسیب بافت‌های اطراف آن گردیده که درنهایت منجربه شانه منجمد می‌گردد.در بیماری شانه منجمد، دامنه حرکات شانه کاهش می‌یابد.

پارگی عضلات

پارگی عضلات روتاتور کاف و تاندون دوسر بازویی شایع بوده و ممکن است در ارتباط با عوامل ذیل باشد:

 • ضربه به کمربند شانه ای(مثلا به دنبال زمین خوردن)
 • تغییرات تخریبی تاندون به علت افزایش سن(پیری)
 • انقباضات عضلانی شدید
 • آسیب‌های قبلی عضلات و عدم درمان به موقع آن(مثلا تاندونیت درمان نشده)
 • فعالیت‌های تکراری و بیش از حد معمول(حتی با نیروی کم)
 • مجاورت با نواحی غیرطبیعی استخوانی به علت رشد بیش ازحد و یا وجود زواید استخوانی در محل تاندون عضلات

عضلاتی که بیشتر درگیر می‌شوند شامل

 • عضلات کلاهک چرخاننده(روتاتور کاف)
 • عضله دوسر بازویی(بایسپس)
 

از مهمترین وظایف عضلات روتاتور کاف، ثابت نگه داشتن سر استخوان بازو در حفره گلنویید استخوان کتف(اسکاپولا)است.از میان عضلات روتاتور کاف، عضله فوق خاری(سوپرااسپیناتوس)نسبت به عضلات دیگر بیشتر آسیب می‌بیند.این عضله به علت شرایط خاصی که از نظر موقعیت آناتومیکی دارد، فشارهای زیادی را متحمل شده و همچنین کاهش خون رسانی در ناحیه خاصی از آن، زمینه‌های پارگی بیشتری را فراهم می‌کند.عضله دیگری که ممکن است دچار پارگی و اختلال عملکرد گردد، عضله دوسر بازویی است.

به طورکلی پارگی عضلات روتاتور کاف(RC) و دوسر بازویی، به دو صورت ناقص یا کامل است.اگر پارگی کامل باشد، بیمار قادر به انجام یک حرکت خاص نیست.در پارگی ناقص علاوه بر اختلال در دامنه حرکات شانه، بیماران از درد شانه نیز شکایت دارند.

 

بی ثباتی مفصل شانه و دررفتگی آن

/ 0 نظر / 100 بازدید