# حقوق_بیماران_در_نظام_سلامت

محورها و بندهای منشور حقوق بیمار در ایران

  منشور حقوق بیمار در ایران   1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است این خدمات باید تا حد امکان محترمانه، صادقانه، عادلانه، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید